Kalendarium

Rss-feed

22 Jan 2018

Lekens roll i lärandet

Gruppen som arbetar med den systematiska översikten om lekens roll i lärandet har projektmöte 22 januari. Läs om översikten

Läs mer

24 Jan 2018

Projektgruppsmöte

Projektgruppen för arbetet med den systematiska översikten om läsförståelse och undervisning om lässtrategier möts idag. Läs om översikten

Läs mer

25 Jan 2018

Matematikbiennalen 2018

Skolforskningsinstitutet medverkar vid Matematikbiennalen 2018 i Karlstad, 25-26 januari. Matematikbiennalen

Läs mer

26 Jan 2018

Matematikbiennalen 2018

Skolforskningsinstitutet medverkar vid Matematikbiennalen 2018 i Karlstad, 25-26 januari. Matematikbiennalen

Läs mer

01 Feb 2018

Matematikkonferens i Värnamo

FoUrum-utbildning i Region Jönköping och Skolforskningsinstitutet arrangerar en konferens för lärare i matematik kring institutets systematiska översikter om matematikundervisning.

Läs mer

12 Jun 2018

Äldre händelser

19 Jan 2018

Språkutvecklande naturvetenskapsundervisning för andraspråkselever

Idag träffas projektgruppen för systematiska översikten om språkutvecklande naturvetenskapsundervisning för andraspråkselever. Läs om översikten

18 Jan 2018

KSU besöker institutet

Vår systerorganisation i Norge, Kunnskapssenter for utdanning, kommer på besök. På agendan står kunskapsutbyte och metodsamarbete kring systematiska översikter.

16 Jan 2018

Final meeting in the Nordic Forum – Nordic Lighthouse Project

Avslutande möte inom Nordic Lighthouse Project i Köpenhamn hålls 15-16 januari. Lena Adamson medverkar och presenterar institutets arbete med systematiska […]

15 Jan 2018

Final meeting in the Nordic Forum – Nordic Lighthouse Project

Avslutande möte inom Nordic Lighthouse Project i Köpenhamn. Lena Adamson medverkar och presenterar institutets arbete med systematiska översikter. Nordic Lighthouse […]

12 Jan 2018

Avslutande seminarium med Försöksverksamheten

11-12 januari möts lärarna och huvudmännen inom Skolforskningsinstitutets försöksverksamhet för ett avslutande möte och seminarium. På fredag 12 januari gästas […]

11 Jan 2018

Försöksverksamheten

11-12 januari möts lärarna och huvudmännen inom Skolforskningsinstitutets försöksverksamhet för ett avslutande möte och seminarium. Försöksverksamheten

10 Jan 2018

Årlig uppföljning

Vi träffar forskningsledarna för projekten som fick medel vid 2016 års utlysning.

02 Jan 2018

12 Dec 2017

Lekens roll i lärandet

Projektgruppen för systematiska översikten Lekens roll i lärandet har möte idag. Lekens roll i lärandet  

29 Nov 2017

EAPRIL2017

EAPRIL, European Association for Practitioner Research on Improving Learning, arrangerar en årlig konferens i  Tavastehus i Finland, 29 november-1 december. Skoforskningsinstitutets […]