Kalendarium

Rss-feed

24 Okt 2017

Skolforskningsnämnden

Skolforskningsnämnden sammanträder. Skolforskningsnämnden

Läs mer

25 Okt 2017

Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet möts 25-26 oktober för att besluta om vilka forskningsprojekt som beviljas medel för praktiknära skolforskning. Utlysning av forskningsmedel […]

Läs mer

30 Okt 2017

Skolforum 30-31 oktober

Skolforskningsinstitutet medverkar på Skolforum på Stockholmsmässan. Välkomna att träffa oss i monter C10:04! Skolforum

Läs mer

06 Nov 2017

Nätverket för utbildningsmyndigheter

Nätverksmöte för myndighetschefer och representanter för utbildningsmyndigheterna Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Centrala studiestödsnämnden, UKÄ samt Universitets- och högskolerådet. Från […]

Läs mer

08 Nov 2017

Projektgruppsmöte: Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Projektgruppen som arbetar med den systematiska översikten om lässtrategier och läsförståelse träffas idag. Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Läs mer

14 Nov 2017

Kvalitetsmässan 14-16 november

Skolforskningsinstitutet medverkar på Kvalitetsmässan på Svenska mässan i Göteborg 14-16 november. Välkomna att träffa oss i monter B04:19! Kvalitetsmässan

Läs mer

16 Nov 2017

RUC nätverksmöte

Det nationella RUC-nätverket, dvs. regionala utvecklingscentrum eller motsvarande funktioner vid lärosäten med lärarutbildning möts i Stockholm 16 november. Lena Adamson […]

Läs mer

29 Nov 2017

EAPRIL2017

EAPRIL, European Association for Practitioner Research on Improving Learning, arrangerar en årlig konferens i  Hämeenlinna i Finland, 29 november-1 december. […]

Läs mer

Äldre händelser

12 Okt 2017

Besök på Skolchefsinstitutet

Lena Adamson besöker Skolchefsinstitutet vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och dess vd Stephan Rapp. Skolchefsinstitutet inriktar sig […]

10 Okt 2017

Lena Adamson besöker Rektorsprogrammet

Linda Ekström och Lena Adamson presenterar institutets verksamhet och tillsammans med deltagarna i Stockholms universitets Rektorsprogram diskuterar hur vi kan bidra […]

09 Okt 2017

Språkutvecklande naturvetenskapsundervisning för andraspråkselever

Projektgruppen som arbetar med översikten om språkutvecklande naturvetenskapsundervisning för andraspråkselever möts idag. Den systematiska översikten och arbetsprocessen presenteras här.

09 Okt 2017

Linda Ekström besöker Rektorsprogrammet

Linda Ekström och Lena Adamson presenterar institutets verksamhet och tillsammans med deltagarna i Stockholms universitets Rektorsprogram diskuterar hur vi kan bidra […]

09 Okt 2017

Konferensen Leda lärande

Skolforskningsinstitutet medverkar vid konferensen Leda lärande i Stockholm. Leda lärande är en konferens som ska stärka en skola på vetenskaplig […]

29 Sep 2017

ForskarFredags lärarhörna

Skolforskningsinstitutet medverkar i ForskarFredags lärarhörna på AlbaNova universitetcentrum, Stockholm. ForskarFredag är en del av European Researchers’ Night som genomförs i […]

28 Sep 2017

Forskartorget på Bokmässan

Skolforskningsinstitutet medverkar på Forskartorget på Bokmässan i Göteborg med programpunkten Hur sammanfattas aktuell forskning för lärare. Lena Adamson och skoljournalisten […]

22 Sep 2017

Försöksverksamheten träffas

Deltagarna i Försöksverksamheten träffas i institutets lokaler i Solna strand för ett kurstillfälle och handledning i de individuella projekt som […]

20 Sep 2017

Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet möts för  att påbörja granskningsarbetet av ansökningarna till årets utlysning av forskningsmedel. Läs om vetenskapliga rådet Läs om […]

19 Sep 2017

Vetenskapligt förhållningssätt vid utvecklingsarbete i skolan

Lena Adamson föreläser om utvecklingsarbete i skolan med ett vetenskapligt förhållningssätt på kompetensutvecklingsdagar för 400 gymnasie- och vuxenutbildningslärare inom Kunskapsförbundet […]