Kalendarium

Rss-feed

25 Aug 2017

Projektgruppsmöte

Arbetet med den systematiska översikten om klassrumsdialog i matematikundervisningen är i slutfasen och projektgruppen möts idag för textarbete med rapporten. […]

Läs mer

31 Aug 2017

Projektgruppsmöte

Projektgruppen för den systematiska översikten om språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt träffas för ett avstämningsmöte om kvalitetsgranskningen. Läs om projektet Språkutvecklande naturvetenskapsundervisning […]

Läs mer

31 Aug 2017

Försöksverksamheten träffas

Idag möts deltagarna i Försöksverksamheten för terminens första kurstillfälle. Läs om Försöksverksamheten

Läs mer

07 Sep 2017

Besök från norska KSU

Kollegor från Kunnskapssenter for utdanning i Oslo kommer på besök till institutet. På agendan står kunskapsutbyte och metodsamarbete kring systematiska […]

Läs mer

28 Sep 2017

Forskartorget på Bokmässan

Skolforskningsinstitutet medverkar på Forskartorget på Bokmässan i Göteborg med programpunkten Hur sammanfattas aktuell forskning för lärare. Lena Adamson och skoljournalisten […]

Läs mer

Äldre händelser

24 Jul 2017

Beslutsfattande och evidens

Andrew Feldman, forskare vid The Brookings Institution i Washington, DC, besöker Lena Adamson och Skolforskningsinstitutet för samtal kring beslutsfattande och […]

06 Jul 2017

Hur kan den svenska skolan stärkas med forskningens hjälp?

Kan en starkare forskningsförankring göra den svenska skolan bättre? Det är en av frågorna som tas upp på Högskolan i […]

30 Jun 2017

Projektgruppsmöte

Projektgruppen för den systematiska översikten om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har arbetsmöte inför kvalitetsgranskningen. Läs om projektet Språkutvecklande naturvetenskapsundervisning för […]

21 Jun 2017

Nätverk med utbildningsmyndigheter

Lena Adamson träffar andra myndighetschefer och representanter för utbildningsmyndigheterna Centrala studiestödsnämnden, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan samt Universitets- […]

16 Jun 2017

Projektgruppsmöte

Projektgruppen som arbetar med översikt 1, Klassrumsdialog i matematikundervisningen, möts hos Skolforskningsinstitutet i Solna för att fortsätta arbetet med syntesen. […]

15 Jun 2017

Kalibreringsmöte

Beredningsgruppen möts för att påbörja granskningsarbetet av årets ansökningar. Vid utlysningens stängning 16 maj hade 94 ansökningar inkommit.

12 Jun 2017

Beslut på vilka grunder?

Forskare inom kunskapsstyrning och ledning samtalar om hur och på vilka grunder beslut som berör landets alla invånare tas.  12-13 […]

07 Jun 2017

Besök från SVEA

Julia Lindh, förbundsordförande på Sveriges elevråd SVEA, besöker institutet och samtalar om elevers delaktighet i undervisningen. Läs mer om SVEA

07 Jun 2017

Projektgruppsmöte

Den projektgrupp som arbetar med översikt 5, Läsförståelse och undervisning om lässtrategier, samlas hos Skolforskningsinstitutet i Solna för att bland […]

01 Jun 2017

Träff med försöksverksamheten

Lärarna och huvudmännen inom Skolforskningsinstitutets försöksverksamhet möts i Stockholm 1-2 juni. Försöksverksamheten är ett pilotprojekt där lärare på ett systematiskt […]