Kalendarium

Rss-feed

30 Jun 2017

Projektgruppsmöte

Projektgruppen för den systematiska översikten om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har arbetsmöte inför kvalitetsgranskningen. Läs om projektet Språkutvecklande naturvetenskapsundervisning för […]

Läs mer

06 Jul 2017

Hur kan den svenska skolan stärkas med forskningens hjälp?

Kan en starkare forskningsförankring göra den svenska skolan bättre? Det är en av frågorna som tas upp på Högskolan i […]

Läs mer

29 Aug 2017

EECERA-konferens

Skolforskningsinstitutets projektledare Elín Hafsteinsdóttir presenterar ett paper med titeln Challenges to Undertaking a Systematic Review on Children’s Play. Presentationen kommer […]

Läs mer

07 Sep 2017

Besök från norska KSU

Kollegor från Kunnskapssenter for utdanning i Oslo kommer på besök till institutet. På agendan står kunskapsutbyte och metodsamarbete kring systematiska […]

Läs mer

28 Sep 2017

Forskartorget

Skolforskningsinstitutet medverkar på Forskartorget på Bokmässan i Göteborg med programpunkten Hur sammanfattas aktuell forskning för lärare. Lena Adamson och skoljournalisten […]

Läs mer

Äldre händelser

21 Jun 2017

Nätverk med utbildningsmyndigheter

Lena Adamson träffar andra myndighetschefer och representanter för utbildningsmyndigheterna Centrala studiestödsnämnden, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan samt Universitets- […]

16 Jun 2017

Projektgruppsmöte

Projektgruppen som arbetar med översikt 1, Klassrumsdialog i matematikundervisningen, möts hos Skolforskningsinstitutet i Solna för att fortsätta arbetet med syntesen. […]

15 Jun 2017

Kalibreringsmöte

Beredningsgruppen möts för att påbörja granskningsarbetet av årets ansökningar. Vid utlysningens stängning 16 maj hade 94 ansökningar inkommit.

12 Jun 2017

Beslut på vilka grunder?

Forskare inom kunskapsstyrning och ledning samtalar om hur och på vilka grunder beslut som berör landets alla invånare tas.  12-13 […]

07 Jun 2017

Besök från SVEA

Julia Lindh, förbundsordförande på Sveriges elevråd SVEA, besöker institutet och samtalar om elevers delaktighet i undervisningen. Läs mer om SVEA

07 Jun 2017

Projektgruppsmöte

Den projektgrupp som arbetar med översikt 5, Läsförståelse och undervisning om lässtrategier, samlas hos Skolforskningsinstitutet i Solna för att bland […]

01 Jun 2017

Träff med försöksverksamheten

Lärarna och huvudmännen inom Skolforskningsinstitutets försöksverksamhet möts i Stockholm 1-2 juni. Försöksverksamheten är ett pilotprojekt där lärare på ett systematiskt […]

31 Maj 2017

Digitaliseringens möjligheter i skolan

Lena Adamson inledningstalar på Meltwaters frukostseminarium. Temat för seminariet är: Digitalisering av skolan och varför det är vägen framåt och […]

30 Maj 2017

Lärarutbildningskonferens Örebro

Lena Adamson presenterar Skolforskningsinstitutet och institutets forskningsprofil på lärarutbildningskonferensen i Örebro den 30 maj. Konferensens tema är: Praktiknära forskning och […]

19 Maj 2017

Lena Adamson deltar i Sveriges skolchefers konferens

Lena Adamson deltar i en paneldebatt på temat: Hur kan Politik, Forskning och Näringsliv bidra i Skolchefens styrnings- och ledningsuppdrag? […]