Lena Adamson

Lena Adamson är direktör för Skolforskningsinstitutet. Lena är docent i psykologi vid Stockholms Universitet. Hon har tidigare arbetat som stf myndighetschef för Högskoleverket, som expert med kvalitets- och utvecklingsfrågor för Europakommissionen (EIT), Europarådet samt olika internationella kvalitetsorganisationer för högre utbildning.