Senaste nyheter

Utlysning av forskningsbidrag

Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning 2018 öppnar 14 mars kl. 14.00 och stänger 9 maj kl. 14.00.

Läs mer

Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring

I dag presenterade regeringens utredare Cecilia Christersson betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring.

Läs mer

Årsredovisning 2017

Årsredovisningen för 2017 är överlämnad till regeringen

Läs mer

Ny video: Vad kan forskningen leverera?

Vad är det för typ av kunskap som en lärare utvecklar i sitt arbete – inte under den formella utbildningen, utan under sitt arbete?

Läs mer

Tack från avgående direktör Lena Adamson

Skolsverige – tack för min tid!

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel öppnar 14 mars

Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning 2018 öppnas 14 mars och stänger 9 maj.

Läs mer

Förordnande i Skolforskningsnämnden

Regeringen förordnar följande personer att vara ledamöter

Läs mer

Ny video: systematiska översikter ur ett lärarperspektiv

Hur systematiska översikter kan vara till hjälp i arbetet som lärare och om hur man bäst tar till sig resultaten.

Läs mer

Per Thullberg vikarierande direktör

Regeringen har i dag anställt Per Thullberg som vikarierande direktör vid Skolforskningsinstitutet.

Läs mer

Beställ våra publikationer

Nu kan du beställa de systematiska översikterna Klassrumsdialog i matematikundervisningen och Digitala lärresurser i matematikundervisningen.

Läs mer
1 2 3 7