Senaste nyheter

Systematiska översikter presenteras

Inom kort kommer Skolforskningsinstitutet presentera de första systematiska översikterna.

Läs mer

Kvalitetsgranskning av forskningsansökningar

Beredningsgruppen har granskat de 94 ansökningar till bidrag för praktiknära forskning. Skolforskningsinstitutet definition av praktiknära skolforskning är…

Läs mer

Skolforskningsinstitutets yttrande över Skolkommissionens betänkande

Skolforskningsinstitutet har lämnat yttrande över betänkandet Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35).

Läs mer
Systematiska översikter framsida

Nya informationsblad att ladda ner

Skolforskningsinstitutet har tagit fram tre informationsblad.

Läs mer

Trevlig sommar!

Vi finns på plats på kontoret under sommaren, välkomna att höra av er på telefon eller mejl.

Läs mer
SVEA:s ordförande Julia Lindh och Lena Adamson

Sveriges elevråd SVEA på besök

Julia Lindh, ordförande för Sveriges elevråd SVEA, besökte Skolforskningsinstitutet för att presentera organisationens arbete och diskutera elevperspektivet i arbetet med systematiska översikter.

Läs mer
Förslag forskningsöversikt

Föreslå forskningsöversikter

Vi lanserar nu ett formulär där verksamma inom skolan och förskolan kan komma med förslag och påverka urvalet till framtida forskningssammanställningar.

Läs mer

Många ansökningar om forskningsmedel

Institutets andra utlysning av bidrag för praktiknära forskningsprojekt stängde igår kl 14. Nu börjar första steget i granskningsprocessen av de 93 inkomna ansökningarna. Besked om beviljade medel kommer att lämnas i november.

Läs mer

Morten Sager om samarbetet med Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet samarbetar sedan hösten 2016 med Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

Läs mer

2017 års utlysning av forskningsmedel öppnar den 28 mars i Prisma

Snart öppnar vi Skolforskningsinstitutets andra utlysning av forskningsmedel till praktiknära skolforskning. Utlysningen kommer att ske i Prisma och pågår från den 28 mars kl. 14.00 till den 16 maj kl. 14.00.

Läs mer
1 2 3 6