Möte med forskningsledare

Torsdagen den 16 mars samlades forskningsledarna för de sju projekt som beviljades medel från Skolforskningsinstitutets första utlysning för praktiknära skolforskning 2016.

Bild på forskningsledarna 22 Mars 2017

Mötet hölls i institutets lokaler under ledning av myndighetschef Lena Adamson. Forskningsledarna presenterade sina respektive forskningsprojekt och berättade om det pågående arbetet. Samtal fördes också kring hur ett framtida samarbete med Skolforskningsinstitutet kan se ut.

Läs om forskningsprojekten