Ny video: systematiska översikter ur ett lärarperspektiv

19 Dec 2017

Annika Perlander är lärare vid Lerums gymnasium och deltagare i Skolforskningsinstitutets Försöksverksamhet.

videon berättar hon om hur systematiska översikter kan vara till hjälp i arbetet som lärare och om hur man bäst tar till sig resultaten.