Nya informationsblad att ladda ner

Systematiska översikter, informationsblad 7 Juli 2017

Skolforskningsinstitutet har tagit fram tre informationsblad som du gärna får hämta och sprida bland kollegor och andra som kan vara intresserade.

Undervisning på vetenskaplig grund tar upp nyckelbegrepp som vetenskaplig grund, vetenskapligt förhållningssätt och evidens. Texten ingår i publikationen Vetenskap och Beprövad Erfarenhet – Skola som tagits fram inom ramen för forskningsprogrammet Vetenskap och Beprövad Erfarenhet (VBE).

Skolforskningsinstitutets utlyser och fördelar medel till praktiknära skolforskning. I den första utlysningen (2016) fick vi in inte mindre än 122 ansökningar, i Forskningsfinansiering beskrivs de sju projekt som beviljades finansiering.

Ett annat huvuduppdrag är att ta fram forskningssammanställningar och göra resultaten tillgängliga för de verksamma inom förskolan och skolan. I Pågående systematiska översikter presenteras de sex systematiska översikter som Skolforskningsinstitutet för närvarande arbetar med:

  • Klassrumsdialog i matematikundervisningen
  • Feedback inom skrivutveckling
  • Språkutvecklande naturvetenskapsundervisning för andraspråkselever
  • Digitala resurser i matematikundervisningen
  • Läsförståelse och undervisning lässtrategier
  • Lekens roll i lärandet