Skolforskningsnämnden utsedd av regeringen

Regeringen har nu beslutat om sammansättningen av den nämnd som ska finnas vid Skolforskningsinstitutet. Skolforskningsnämnden beslutar om vilka systematiska sammanställningar av forskningsresultat som Skolforskningsinstitutet ska genomföra samt om vilka utlysningar av forskningsmedel institutet ska göra.

2 Okt 2015

Skolforskningsnämnden har följande sammansättning:

Ordförande

Per-Olof Wickman: Professor i didaktik vid Stockholms universitet

Övriga ledamöter

Lena Adamson: Docent i psykologi och direktör vid Skolforskningsinstitutet

Eva Björck: Professor i specialpedagogik och huvudsekreterare i Vetenskapsrådets utbildnings­vetenskapliga kommitté

Christofer Danielsson: Grundskollärare

Gabriella Ekström Filipsson: Skolledare i grundskolan

Ebba Hildén: Fil.lic. och förskollärare

Therese Linnér: Förstelärare i åk 4-6

Tony Mufic: Utbildningsdirektör i Stockholms stad, med ansvar för grund- och gymnasieskolan

Pernilla Nilsson: Professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad

Ulla Runesson: Professor i pedagogik vid Högskolan i Jönköping

Attila Szabo: Fil. lic. och gymnasielärare