Skolforskningsnämndens första sammanträde

Skolforskningsnämnden hade sitt första sammanträde på Skolforskningsinstitutet tisdagen den 24 november.

26 Nov 2015

SkolforskningsnämndenNämnden beslutade om vilka systematiska översikter som institutet ska genomföra. Vi kommer inom kort presentera vilka dessa är på vår webbplats.

Skolforskningsnämndens sammansättning