Utlysning av forskningsmedel öppnar 14 mars

8 Januari 2018

Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning 2018 öppnas 14 mars och stänger 9 maj.

Utlysning av forskningsmedel 2018