Lediga tjänster

Nu söker vi en eller flera forskare/projektledare.

Se händelse

Rss-feed

Digitala lärresurser i matematikundervisningen presenteras

8 Nov 2017

Skolforskningsinstitutets andra systematiska översikt, Digitala lärresurser i matematikundervisningen, presenteras vid en pressträff i Göteborg.

Finansierade forskningsprojekt 2017

31 Okt 2017

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja fem skolforskningsprojekt bidrag.

Bidragsbeslut praktiknära skolforskning

27 Okt 2017

Skolforskningsinstitutet presenterar forskningsprojekt som har beviljats medel för praktiknära skolforskning.

Pressträff

25 Okt 2017

Medias representanter välkomnas på tisdag 31 oktober kl 10.00

Systematiska översikter presenteras

20 Okt 2017

Inom kort kommer Skolforskningsinstitutet presentera de första systematiska översikterna.

Kvalitetsgranskning av forskningsansökningar

25 Sept 2017

Beredningsgruppen har granskat de 94 ansökningar till bidrag för praktiknära forskning. Skolforskningsinstitutet definition av praktiknära skolforskning är…

Skolforskningsinstitutets yttrande över Skolkommissionens betänkande

1 Sept 2017

Skolforskningsinstitutet har lämnat yttrande över betänkandet Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35).

Systematiska översikter framsida

Nya informationsblad att ladda ner

7 Juli 2017

Skolforskningsinstitutet har tagit fram tre informationsblad.

Trevlig sommar!

30 Juni 2017

Vi finns på plats på kontoret under sommaren, välkomna att höra av er på telefon eller mejl.

SVEA:s ordförande Julia Lindh och Lena Adamson

Sveriges elevråd SVEA på besök

7 Juni 2017

Julia Lindh, ordförande för Sveriges elevråd SVEA, besökte Skolforskningsinstitutet för att presentera organisationens arbete och diskutera elevperspektivet i arbetet med systematiska översikter.

Förslag forskningsöversikt

Föreslå forskningsöversikter

24 Maj 2017

Vi lanserar nu ett formulär där verksamma inom skolan och förskolan kan komma med förslag och påverka urvalet till framtida forskningssammanställningar.

Många ansökningar om forskningsmedel

17 Maj 2017

Institutets andra utlysning av bidrag för praktiknära forskningsprojekt stängde igår kl 14. Nu börjar första steget i granskningsprocessen av de 93 inkomna ansökningarna. Besked om beviljade medel kommer att lämnas i november.

Morten Sager om samarbetet med Skolforskningsinstitutet

11 April 2017

Skolforskningsinstitutet samarbetar sedan hösten 2016 med Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

2017 års utlysning av forskningsmedel öppnar den 28 mars i Prisma

24 Mars 2017

Snart öppnar vi Skolforskningsinstitutets andra utlysning av forskningsmedel till praktiknära skolforskning. Utlysningen kommer att ske i Prisma och pågår från den 28 mars kl. 14.00 till den 16 maj kl. 14.00.

Bild på forskningsledarna

Möte med forskningsledare

22 Mars 2017

Mötet hölls i institutets lokaler under ledning av myndighetschef Lena Adamson. Forskningsledarna presenterade sina respektive forskningsprojekt och berättade om det […]

Lena Adamson intervjuas i Lärlabbet, UR

20 Mars 2017

I intervjun svarar Lena Adamson på frågan: Är det viktigt att lärare själva forskar? Hon berättar också om institutets uppdrag […]

Budgetunderlag 2018–2020

14 Mars 2017

I institutets budgetunderlag för 2018–2020 äskar vi om en försiktig nivåhöjning av förvaltningsanslaget med 3 miljoner kronor från och med […]

Till nyhetsbrev mars 2017_Scandinav_R5NT

Systematisk översikt inriktad på lekens roll i lärandet

13 Mars 2017

Skolforskningsinstitutet påbörjar nu arbetet med en systematisk översikt inriktad på förskolan och lekens roll i lärandet. Frågeställningen som arbetet utgår […]

Om regeringens satsning på praktiknära skolforskning

10 Mars 2017

Regeringen har nyligen beslutat att ge fyra universitet i uppdrag att inom ramen för en försöksverksamhet bedriva praktiknära forskning i […]

Inriktning för 2017 års utlysning

8 Mars 2017

Skolforskningsnämnden har beslutat om följande inriktning för årets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning: Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, […]

Ny publikation om vetenskap och beprövad erfarenhet

27 Februari 2017

I den nya publikationen ”Vetenskap och Beprövad Erfarenhet – Skola” reder man ut begreppen. Skolforskningsinstitutet bidrar med en av texterna, kapitel […]

Årsredovisning 2016

27 Februari 2017

Årsredovisning 2016 (pdf) Myndighetschefen har ordet Det är alltid spännande – och kanske lite nervöst – att blicka tillbaka på […]

Försöksverksamheten – ett pågående arbete för att minska gapet mellan forskning och praktik

24 Februari 2017

Försöksverksamheten består av totalt nio verksamma lärare från olika delar av landet. De ska på ett systematiskt sätt pröva utvalda […]

Stora utmaningar inom vuxenutbildningen

27 Januari 2017

Mötet som hölls torsdagen 26 januari var ett led i Skolforskningsinstitutets arbete med att inventera vilka kunskapsbehov som finns inom […]

Metodsamarbete kring systematiska översikter

29 Nov 2016

KSU genomför precis som Skolforskningsinstitutet systematiska kunskapsöversikter av utbildningsrelaterade frågor, och är därmed en viktig samarbetspartner för institutet. De två […]

Bidragsbeslut praktiknära skolforskning 2016

1 Nov 2016

Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd har fattat beslut om bidrag från institutets första utlysning inom praktiknära skolforskning.

Intervju med Lena Adamson Didaktorn

31 Okt 2016

Lena Adamson berättar i UR lärarpodden Didaktorn hur Skolforskningsinstitutet arbetar och vilken forskning hon tycker saknas.

Vetenskapliga rådet beslutar om forskningsmedel

17 Okt 2016

Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd kommer att ha möte på fredag den 21 oktober för att besluta om vilka forskningsprojekt som beviljas medel för praktiknära skolforskning.

Beredningsgruppens kvalitetsgranskning av forskningsansökningar klar

23 Sept 2016

Skolforskningsinstitutets beredningsgrupp har nu granskat ansökningarna från institutets första utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning.

Uppstartsmöte för ”Försöksverksamheten”

30 Aug 2016

Som ett led i Skolforskningsinstitutets arbete med att främja en skola på vetenskaplig grund bygger institutet nu upp en försöksverksamhet för prövning och utvärdering av utvalda arbetssätt och metoder i undervisningen från institutets kommande systematiska översikter.

Regeringen har utsett det vetenskapliga rådet

28 Juni 2016

Regeringen har utsett det vetenskapliga rådet vid Skolforskningsinstitutet. Ledamöterna har ett förordnande från och med 1 juli 2016 till och med 30 juni 2019.

Gustav Fridolin

Utbildningsministern på besök

26 Maj 2016

Tisdagen den 25 maj besökte utbildningsminister Gustav Fridolin och statssekreterare Helen Öberg Skolforskningsinstitutet för en dialog om institutets aktuella verksamhet.

Stort intresse för 2016 års utlysning

24 Maj 2016

2016 års utlysning är nu stängd och Skolforskningsinstitutet har fått in 122 ansökningar.

Nr 2 2016-1 webb

Nyhetsbrev Nr. 2

27 April 2016

Ett nytt nyhetsbrev från Skolforskningsinstitutet med bland annat information om årets utlysning av forskningsmedel.

Ordförande i beredningsgruppen för institutets forskningsanslag

18 April 2016

Professor Mikael Alexandersson, rektor vid Halmstad Högskola har accepterat erbjudandet om att vara ordförande i beredningsgruppen för Skolforskningsinstitutets forskningsanslag.

2016 års utlysning av forskningsmedel har öppnat

14 April 2016

I dag öppnar Skolforskningsinstitutet 2016 års utlysning av forskningsmedel.

Nu startar ännu en systematisk översikt

12 April 2016

Efter beslut av Skolforskningsnämnden startar nu arbetet med ytterligare en systematisk översikt: Undervisning om lässtrategier som ett arbetssätt för att främja elevers läsförståelse.

Inriktning för 2016 års utlysning

8 April 2016

Skolforskningsnämnden har beslutat om inriktning för 2016 års utlysning.

Skolforskningsinstitutets nyhetsbrev

Premiär för vårt nyhetsbrev

9 Mars 2016

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev där vi skriver om aktuell verksamhet och nyheter vid institutet.

Forskning som institutet finansierar

7 Mars 2016

Den forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar kännetecknas av ett kunskapsintresse som i första hand avser att utveckla och förbättra undervisningen.

Årsredovisning 2015 omslag

Årsredovisning 2015

23 Februari 2016

Skolforskningsinstitutets årsredovisning för 2015 är överlämnad till Regeringen, och finns för nedladdning.

Skolforskningsinstitutets första systematiska översikter

4 Dec 2015

Efter beslut i Skolforskningsnämnden startar nu arbetet med Skolforskningsinstitutets fyra första systematiska översikter.

Skolforskningsnämndens första sammanträde

26 Nov 2015

Skolforskningsnämnden hade sitt första sammanträde på Skolforskningsinstitutet tisdagen den 24 november.

Inrätta ett nytt vetenskapsområde för Lärande och utbildning

6 Nov 2015

Inför regeringens kommande forskningsproposition argumenterar Skolforskningsinstitutet för ett nytt vetenskapsområde för Lärande och utbildning.

Direktör Lena Adamson om institutets roll

16 Okt 2015

Lena Adamson svarar här på några frågor om hur hon ser på forskning i skolan och på Skolforskningsinstitutets roll.

Skolforskningsnämnden utsedd av regeringen

2 Okt 2015

Regeringen har nu beslutat om sammansättningen av den nämnd som ska finnas vid Skolforskningsinstitutet.

Tillgång forskningsdatabaser

15 Sept 2015

Många som verkar i skolan i dag är mycket intresserade av att själva kunna ta del av forskningsresultat från olika databaser och söker därför efter en aktör som kan underlätta tillgängligheten.

Evidensbaserad skola

15 Sept 2015

Vad innebär det att en undervisningsmetod är evidensbaserad och hur kan skolan förhålla sig till vetenskapliga rön? Hör bland andra Skolforskningsinstitutets nytillträdda direktör Lena Adamson i Skolministeriet, Utbildningsradion.

Lena Adamson direktör för Skolforskningsinstitutet

29 Juni 2015

Regeringen har beslutat att Lena Adamson, docent i psykologi, blir första ordinarie myndighetschef och direktör för Skolforskningsinstitutet.

Skolforskningsinstitutet söker fler medarbetare

22 Maj 2015

Skolforskningsinstitutet söker flera projektledare och en ytterligare projektassistent. Sista ansökningsdatum var 8 juni 2015. Rekryteringarna är nu avslutade.

Skolriksdagen 2015

29 April 2015

Den 27-28 april medverkade Skolforskningsinstitutet på Skolriksdag 2015, som arrangeras av SKL och är en viktig mötesplats för rektorer, skolledare och skolpolitiker från hela landet.

Ännu ett spännande fokusgruppsmöte

24 April 2015

Torsdagens fokusgruppsmöte var inriktat på de problem och utmaningar som lärare men även rektorer vid gymnasieskolor samt vuxen- och yrkesutbildningar brottas med i sin dagliga verksamhet.

Givande fokusgruppsmöte med förskol- och grundskollärare

21 April 2015

Som ett led i att kartlägga behovet av praktiknära forskning genomförde Skolforskningsinstitutet under måndagen det första av två fokusgruppsmöten med förskollärare, -chefer och grundskollärare.

På gång vid Skolforskningsinstitutet

9 April 2015

Skolforskningsinstitutet startade sin verksamhet i början av januari 2015 och har nu varit i gång i drygt tre månader. Eva Wallberg, tillförordnad direktör, berättar om nuläget.

Första tiden – en uppbyggnadsfas

5 Januari 2015

Skolforskningsinstitutets första månader innebär en uppbyggnadsfas för myndigheten. Den särskilde utredare som hade regeringens uppdrag att förbereda för myndighetens inrättande beslutade […]

Skolforskningsinstitutet startar sin verksamhet

2 Januari 2015

Skolforskningsinstitutet startar sin verksamhet den 1 januari 2015. Institutet ska bidra till att de verksamma inom förskola, skola och vuxenutbildning ges goda […]