Institutet på två minuter

En film om Skolforskningsinstitutets uppdrag och verksamhet.