Forskare/projektledare

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att samman­ställa forskningsresultat och finansiera praktiknära skolforskning.

Arbetsuppgifter

Som forskare/projektledare har du en central roll i att driva och utveckla institutets arbete med att sammanställa och tillgängliggöra forsknings­resul­tat om metoder och arbetssätt i undervisningen. Målgruppen för institutets sammanställningar är förskollärare och lärare samt andra verksamma i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Du kommer att arbeta med olika typer av forskningssammanställ­ningar, till exempel göra s.k. syste­ma­tiska översikter (systematic reviews) eller validera befintliga internationella forskningsöversikter med avseende på forskningskvalitet och relevans för det svenska skol­väsendet. Du kommer även arbeta med förstudier och delta i institutets metodutvecklings­arbete.

Uppdraget som projektledare innebär att du

 • ansvarar för planering och genomförande av projekt
 • leder och samordnar projektgrupper med både medarbetare från institutet och externa experter (forskare)
 • svarar för att resultaten sammanställs och medverkar till att de pre­senteras på ett för de verksamma inom skolväsendet användbart sätt
 • medverkar vid insatser för att sprida och tillgängliggöra resultaten.

Som forskare/projekt­ledare deltar du dessutom i institutets arbete med att besvara remisser och i andra, ofta mer interna, processer vid myn­digheten samt i andra medarbetares projekt.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Kvalifikationskrav
Som forskare/projektledare ska du ha en avslutad forskarutbildning med relevant ämnesinriktning i förhållande till institutets uppdrag. Du ska även ha erfarenheter av att arbeta med utbildningsfrågor, antingen inom ramen för din forskningsverksamhet, från förskolan eller skolan eller från relevant myndighet eller organisation.

Du ska vara analytisk och ha lätt för att sätta dig in i nya kunskapsområ­den samt ha ett uttalat intresse för metodfrågor. Du ska ha kunskap om både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Du är även noggrann, effektiv och resultatinrik­tad.

Du ska vidare ha

 • förmåga att arbeta självständigt samt att planera både ditt eget och ditt projekts arbete
 • förmåga att samarbeta konstruktivt med andra och att inspirera medlemmarna i ditt projekt
 • förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat och kunna hantera stora informationsmängder
 • god förmåga att uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift, både på svenska och engelska
 • god social förmåga.

Det är meriterande om du har

 • tidigare erfarenhet av att arbeta med systematiska översikter eller andra typer av forskningssammanställningar
 • kunskaper i statistisk metod
 • arbetat med metod- eller kvalitetsutveckling
 • arbetat som projektledare
 • kunskaper i andra språk än svenska och engelska.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egen­skaper.

Tjänsten

Detta är en heltidstjänst med tillsvidareanställning. Skolforsknings-institutet tillämpar 6 månades provanställning. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Skolforskningsinstitutet strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Ansökan

OBS! Ansökningstiden har gått ut. Ansökan ska vara Skolforskningsinstitutet tillhanda senast den 20 febru­ari 2017.

Ansökan bör e-postas till info@skolfi.se. Bifoga personligt brev och merit­förteckning. Rubricera e-posten ”Dnr Skolfi 2017/7 Ansökan Forskare/projektledare”.

Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kommer att ske via e-post.

Frågor

Vill du veta mer är du välkommen att ringa Eva Wallberg tel: 08–523 29 801 eller Johan Wallin tel: 08–523 29 810.

Fackliga representanter: Johan Samuelsson (SACO) 08-523 29 809 och Elisabeth Fredriksson 08-790 52 93 (OFR/ST).