Informationsspecialist

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att samman­ställa forskningsresultat och finansiera praktiknära skolforskning.

Arbetsuppgifter

Som informationsspecialist har du en central roll i att driva och utveckla institutets vetenskapliga informations­försörjning och svarar för infor­mationssökningar i vetenskapliga databaser. Du säkrar att god kvalitet uppnås i de sökningar som genomförs. Institutets arbete med att sam­manställa forskningsresul­tat genomförs i huvudsak i form av s.k. syste­matiska översikter (systematic reviews).

I uppdraget ingår även att arbeta med institutets digitala bibliotek, fjärr­lån etc. samt frågor kopplade till våra publiceringar. I mån av tid kan även andra uppdrag komma i fråga.

Vi söker dig som vill

 • arbeta med omfattande, systematiska informationssökningar kopplade till olika projekt
 • ge stöd vid informationssökning
 • ansvara för fjärrlån och delta i förvaltning och utveckling av institutets databaser och prenumerationer på vetenskapliga tidskrifter
 • medverka i det övergripande utvecklingsarbetet av, och i andra arbets­uppgifter inom, myndigheten.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Kvalifikationskrav

 • Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan relevant akademisk utbildning
 • Flerårig erfarenhet av arbete som informationsspecialist
 • Flerårig erfarenhet av kvalificerade sökningar i vetenskapliga litteratur­databaser
 • God förmåga att uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift, både på svenska och engelska

Det är dessutom meriterande om du har

 • Kunskap om arbete med systematiska översikter
 • Erfarenhet av att arbeta med omfattande sökuppdrag
 • Erfarenhet av biblioteksarbete respektive publicering (digitalt och i tryckt form)
 • Arbetat med metod- eller kvalitetsutveckling
 • Erfarenhet av referenshanteringsprogram, t.ex. EndNote
 • Arbetat med frågor med anknytning till förskola och skola

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egen­skaper. Du kommer att arbeta i projekt, varför det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga. Du är även noggrann, effektiv och resultatinrik­tad.

Tjänsten

Detta är en heltidstjänst med tillsvidareanställning. Skolforskningsinstitutet tillämpar 6 månades provanställning. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Skolforskningsinstitutet strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Ansökan

OBS! Ansökningstiden har gått ut. Ansökan ska vara Skolforskningsinstitutet tillhanda senast den 20 februari 2017.

Ansökan bör e-postas till info@skolfi.se. Bifoga personligt brev och merit­förteckning. Rubricera e-posten ”Dnr Skolfi 2017/6 Ansökan informa­tionsspecialist”.

Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kommer att ske via e-post.

Frågor

Vill du veta mer är du välkommen att ringa Eva Wallberg tel: 08–523 29 801 eller Johan Wallin tel: 08–523 29 810.

Fackliga representanter: Johan Samuelsson (SACO) 08-523 29 809 och Elisabeth Fredriksson 08-790 52 93 (OFR/ST).