Projektassistent

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och finansiera praktiknära skolforskning.  

Arbetsuppgifter

Som projektassistent är du främst knuten till institutets arbete med att sam­manställa forskningsresul­tat om metoder och arbetssätt i undervis­ningen inom förskola och skola. Dina uppgifter består främst av att stödja projekten som arbe­tar med att göra forskningssammanställ­ningar, t.ex. i form av s.k. systematiska översikter (systematic reviews).

Huvuduppgifter:

 • Stödja interna och externa projektmedarbetare och med de it-stöd institutet använder för arbetet med systematiska översikter, t.ex. Rayyan, EndNote, SharePoint, etc.
 • Delta i arbetet med systematiska översikter, t.ex. hämta/köpa och hålla ordning på vetenskapliga artiklar.
 • Stödja interna och externa projektmedarbetare med administrativa uppgifter (avtal, resor, jävsdeklarationer, etc)
 • Förbereda och dokumentera projektmöten, t.ex. med att utskick av kallelser och andra underlag, skriva minnesanteckningar samt svara för bokningar och praktiska förberedelser.

I tjänsten ingår dessutom att biträda institutets försöksverksamhet där en grupp lärare från olika skolor på ett systematiskt sätt ska pröva och utvär­dera utvalda arbetssätt och metoder från Skolforskningsinstitutets kom­mande systematiska översikter.

Utöver dessa uppgifter kan alla former av administrativt stöd aktuali­seras, men även uppgifter av utredande karaktär.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Kvalifikationskrav:
Du ska ha en akademisk examen, med relevant inriktning. Du ska dessutom

 • ha goda kunskaper i Officepaketet
 • ha god vana att kommunicera muntligt och skriftligt med representanter för andra organisationer
 • ha förmåga att snabbt sätta dig in i ett nytt verksamhetsområde
 • ha god förmåga att uttrycka dig väl i skrift
 • ha förmåga att inom givna ramar arbeta självständigt och se behov
 • ha god social kompetens och samarbetsförmåga
 • vara serviceinriktad
 • vara noggrann och uthållig
 • ha förmåga att arbeta med stora material
 • ha god förmåga att hantera toppar i arbetet
 • ha förmåga att prioritera

Det är dessutom meriterande om du har

 • kunskap om systematiska översikter
 • erfarenhet av de särskilda programvaror och plattformar som institutet använ­der, som t.ex. Rayyan, EndNote och SharePoint
 • arbetat med frågor med anknytning till förskola och skola

För att trivas hos oss bör du vara intresserad av skolfrågor och trivas med att arbeta tillsammans med forskare. Det är också viktigt att vara nyfiken på och ha förmåga att snabbt lära nytt.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egen­skaper. Du kommer att arbeta i projekt, varför det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga.

Tjänsten

Detta är en heltidstjänst med tillsvidareanställning. Skolforskningsinstitutet tillämpar 6 månades provanställning. Tillträde efter överens­kommelse.

Skolforskningsinstitutet strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Vill du veta mer är du välkommen att ringa kanslichef Eva Wallberg tel: 08–523 29 801 eller projektledare Johan Wallin tel: 08–523 29 810.

Fackliga representanter: Robert Andersson (SACO) 08-505 836 27 och Elisabeth Fredriksson 08-790 52 93 (OFR/ST).

Ansökan

Ansökan ska vara Skolforskningsinstitutet tillhanda senast den 15 maj 2017.

Ansökan bör e-postas till info@skolfi.se Bifoga personligt brev och merit­förteckning. Rubricera e-posten ”Dnr Skolfi 2017/26 Ansökan projekt­assistent”.

Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kommer att ske via e-post.