Överklagan

Enligt Förvaltningslagen (1986:223) har du rätt att överklaga ett anställningsbeslut.

Den som vill överklaga Skolforskningsinstitutets anställningsbeslut ska göra det skriftligen.

Överklagandet ska ställas till Statens överklagandenämnd men sändas till Skolforskningsinstitutet, Box 1009, 171 21 Solna.

Överklagandet ska ha kommit in till Skolforskningsinstitutet inom tre veckor från den dag då informationen om anställningen lämnades på myndighetens hemsida.

Tala i brevet om vilket beslut överklagandet gäller och den ändring i beslutet som begärs.