Status för rekrytering

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss när det gäller nedanstående tjänster. När rekryteringen är avslutad offentliggörs det på Skolforskningsinstitutets webbplats och anslagstavla.

Projektassistent

Sista ansökningsdag: 2017-05-15
Antal sökande: 18
Genomgång av ansökningar: Klart
Intervjuer pågår: Klart
Tjänsten tillsatt med sökande: Maria Bergman
Beslut anslaget på webben och anslagstavlan: 2017-05-31


Forskare/projektledare

Sista ansökningsdag: 2017-02-20
Antal sökande: 26
Genomgång av ansökningar: Klart
Intervjuer pågår: Klart
Tjänsten tillsatt med sökande: Staffan Nilsson
Beslut anslaget på webben och anslagstavlan: 2017-05-15


Informationsspecialist

Sista ansökningsdag: 2017-02-20
Antal sökande: 25
Genomgång av ansökningar: Klart
Intervjuer pågår: Klart
Tjänsten tillsatt med sökande: Aiko Nakano Hylander
Beslut anslaget på webben och anslagstavlan: 2017-05-17