Organisation

Skolforskningsinstitutet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. Vid institutet finns två beslutande organ – Skolforskningsnämnden och Vetenskapliga rådet.

 

Skolforskningsinstitutets organisation