Organisation

Skolforskningsinstitutet är en myndighet under utbildningsdepartementet som huvudsakligen arbetar i projektform. Vid institutet finns två beslutande organ – Skolforskningsnämnden och det Vetenskapliga rådet.