Vetenskapliga rådet

Det vetenskapliga rådet stödjer institutet i det vetenskapliga arbetet med systematiska översikter samt beslutar om fördelningen av de forskningsmedel som Skolforskningsnämnden beslutat att utlysa. Regeringen beslutar om rådets sammansättning.

Ledamöter

Mara Westling Allodi (ordförande)
professor i specialpedagogik

Sven Bölte (vice ordförande)
professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap

Ingrid Carlgren
professor emerita i pedagogik

Camilo von Greiff
direktör Skolforskningsinstitutet

Caroline Liberg
professor i utbildningsvetenskap

Monica Nilsson
docent i förskoledidaktik