Vetenskapliga rådet

Det vetenskapliga rådet stödjer institutet i det vetenskapliga arbetet med systematiska översikter samt beslutar om fördelningen av de forskningsmedel som Skolforskningsnämnden beslutat att utlysa. Regeringen beslutar om rådets sammansättning.

 

Det vetenskapliga rådet

Ordförande

Mara Westling Allodi
professor i specialpedagogik

Övriga ledamöter

Lena Adamson
docent i psykologi och chef för Skolforskningsinstitutet

Sven Bölte (vice ordförande)
professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap

Ingrid Carlgren
professor emerita i pedagogik

Lazaro Moreno Herrera
professor i utbildningsvetenskap

Caroline Liberg
professor i utbildningsvetenskap

Monica Nilsson
docent i förskoledidaktik

Tine Prøitz
førsteamanuensis/associate professor i pedagogik

Andreas Ryve
professor i matematikdidaktik

Skolforskningsnämnden