Skolforskningsnämnden

Skolforskningsnämnden fattar beslut om dels vilka systematiska översikter som ska genomföras, dels hur den årliga utlysningstexten för institutets forskningsanslag ska lyda. Regeringen beslutar om nämndens sammansättning.

Ledamöter

Ulla Runesson (ordförande)
professor i pedagogik

Lena Adamson (vice ordförande)
direktör för Skolforskningsinstitutet och docent i psykologi

Eva Björck
professor i specialpedagogik och huvudsekreterare i Vetenskapsrådets utbildnings­vetenskapliga kommitté

Christofer Danielsson
grundskollärare

Gabriella Ekström Filipsson
skolledare i grundskolan

Johan Hallberg
rektor

Therese Linnér
bitr. utbildningschef/kvalitetsutvecklare/förstelärare i åk 4-6

Tony Mufic
utbildningsdirektör, med ansvar för grund- och gymnasieskolan

Pernilla Nilsson
professor i didaktik

Attila Szabo
fil.lic. i didaktik och FoU-samordnare i kommun

Det vetenskapliga rådet