Övriga skrivelser

Här kan du ladda ner de skrivelser som Skolforskningsinstitutet skickar till utredningar, övriga myndigheter och organisationer.

För yttranden till regeringen över betänkanden som berör institutets ansvarsområde, se fliken Remissvar.

Skrivelse till Skolmyndighetsutredningen

2017-07-03
Skrivelse till: Skolmyndighetsutredningen (U2017:04)