Start | Skolforskningsinstitutet | undervisning på vetenskaplig grund
Bakgrundsbild i azur med träd

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund

Elever med vita skyddsrockar och skyddsglasögon arbetar i skolans kemisal