EPPI Centre | Skolforskningsinstitutet

EPPI Centre

EPPI-Centre vid University College London är ett specialiserat institut som arbetar med att ta fram metoder för systematiska översikter och synteser för forskningsevidens samt metoder för hur forskningen kan användas i praktiken.