Kunnskapssenter for utdanning | Skolforskningsinstitutet

Kunnskapssenter for utdanning

Kunnskapssenter for utdanning är från och med 1 september 2019 en del av Universitetet i Stavanger (tidigare en del av Norska forskningsrådet).