Aktuellt | 27 miljoner kronor till praktiknära skolforskning | Skolforskningsinstitutet

27 miljoner kronor till praktiknära skolforskning

30 Okt 2018

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja sju projekt bidrag till praktiknära skolforskning. Sammantaget fördelas knappt 27 miljoner kronor över en period på tre år.

Inriktningen för årets utlysning av forskningsbidrag är: Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

De beviljade forskningsprojekten genomförs inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Projekten kommer att studera allt ifrån toddlares taluppfattning till kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil har krav på tydlig förankring och samverkan med förskolor och skolor, i kombination med krav på högsta vetenskapliga kvalitet. Vid årets utlysning inkom 65 ansökningar från 21 lärosäten.