Aktuellt | Utbildningsministern på besök | Skolforskningsinstitutet

Utbildningsministern på besök

26 Maj 2016

Tisdagen den 25 maj besökte utbildningsminister Gustav Fridolin och statssekreterare Helen Öberg Skolforskningsinstitutet för en dialog om institutets aktuella verksamhet.

Gustav Fridolin och Helen Öberg på skolforskningsinstitutetDirektör Lena Adamson inledde med att hälsa utbildningsminister Fridolin och statssekreterare Öberg välkomna och fortsatte sedan med att presentera institutets huvudsakliga pågående verksamhet.Institutet förklarade vad en systematisk översikt är. Syftet är att sammanställa den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen som finns i relation till en specifik fråga när man tittar på både nationell och internationell forskning.

Sammansättningen av projektgrupperna som består av både interna projektledare, informationsspecialister, projektassistenter och externa forskare presenterades.

Myndigheten berättade att det är viktigt att man i arbetet med de systematiska översikterna utgår från de behov och utmaningar som de verksamma i förskolan och skolan har, och utbildningsministern höll med.

Gustav Fridolin fick information och ställde frågor om de pågående systematiska översikterna direkt till respektive projektledare. De beskrev bland annat bakgrund, syfte och status för projekten.

Vidare berättade institutet om alla andra viktiga aktörer som myndigheten samverkar med för att uppnå bästa möjliga resultat med sin verksamhet, som till exempel andra myndigheter, lärar-, skolledare- och elevförbund samt nationella och internationella organisationer.

Utbildningsministern och institutets medarbetare diskuterade även den stora utmaningen med att se till så att resultaten från de systematiska översikterna verkligen kommer lärarna och andra verksamma i förskolan/skolan till del, och att de används.

Institutets första utlysning av medel för praktiknära forskning har pågått mellan 15 april – 22 maj. Gustav Fridolin fick några exempel på vad som skiljer institutets grundläggande relevanskriterier från andra forskningsfinansiärer, och som utgör Skolforskningsinstitutets forskningsprofil:

• Projektet ska bedrivas i skolmiljö
• Dokumenterad samverkan med den skola/de skolor som är involverad(e)
• Forskningsfrågorna ska formuleras i dialog med skolans verksamma

Lena Adamson berättade slutligen att intresset för institutets första utlysning har varit överraskande stort och att myndigheten fått in ca 125 ansökningar.