Aktuellt | 94 ansökningar | Skolforskningsinstitutet

94 ansökningar

16 Juni 2017

Skolforskningsinstitutets utlysning av bidrag för praktiknära forskningsprojekt stängdes 16 maj och då hade 94 ansökningar skickats in, ett glädjande stort antal.

– Bara att gratulera, oss alla! Men framför allt alla barn och ungdomar som går i skolan eller som om några år ska börja skolan, säger Mikael Alexandersson, ordförande i beredningsgruppen för institutets forskningsanslag.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil med krav på tydlig förankring och samverkan med förskolor och skolor, i kombination med krav på högsta vetenskapliga kvalitet, skiljer sig från annan forskning på området och väcker fortsatt stort intresse.

– Beviljandegraden för institutets forskningsfinansiering låg under 2016 på knappt 7 procent, vilket innebär att det är betydligt hårdare konkurrens än vad vad som är vanligt för externt finansierad forskning, säger Lena Adamson, myndighetschef för Skolforskningsinstitutet.

Beredningen sker i två steg. Steg 1 i granskningsprocessen är avslutat och hittills har majoriteten av ansökningarna klarat de grundläggande relevanskraven:

  • Projektet bedrivs i förskole-/skolmiljö med inriktning mot lärande och undervisning.

  • Projektets frågeställningar har formulerats i dialog med förskollärare, lärare eller annan verksam personal inom skolväsendet.

  • Samverkan med involverade förskolor eller skolor är upprättad i avsiktsförklaring eller avtal.

Den första delen av beredningen är klar och ansökningarna har nu gått vidare till beredningsgruppen för fortsatt bedömning. Den 15 juni genomfördes ett kalibreringsmöte med beredningsgruppen för att säkerställa att det finns samsyn gällande bedömningsfaktorerna.