Aktuellt | Åtta forskningsprojekt beviljas bidrag | Skolforskningsinstitutet

Åtta forskningsprojekt beviljas bidrag

31 Okt 2023

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja åtta skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget nästan 35 miljoner kronor över en treårsperiod.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil har krav på tydlig förankring och samverkan med förskolor och skolor, i kombination med krav på högsta vetenskapliga kvalitet. Vid årets utlysning inkom 74 ansökningar från 20 lärosäten och institut.

Forskningsprojekten kommer att genomföras inom förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan, och ska bland annat studera undervisning i matematik, SO-ämnen, naturvetenskap, andraspråk och yrkesundervisning.

Finansierade forskningsprojekt 2023