Aktuellt | En skola på vetenskaplig grund | Skolforskningsinstitutet

En skola på vetenskaplig grund

2 Mars 2017

Seminarium om en skola på vetenskaplig grund – forskarskolor för lärare och förskollärare.

Lena Adamson deltar i seminariet som arrangeras av riksdagens utbildningsutskott.