Aktuellt | Evidensnätverket | Skolforskningsinstitutet

Evidensnätverket

12 Sept 2018

I dag träffas skolmyndigheternas evidensnätverk för att diskutera och dela erfarenheter kring arbetet med forskningssammanställningar och översikter. I nätverket ingår medarbetare från Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet.