Aktuellt | Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring | Skolforskningsinstitutet

Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring

6 Mars 2018

I dag presenterade regeringens utredare Cecilia Christersson betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring. Utredningen föreslår bland annat ett utökat uppdrag för Skolforskningsinstitutet för kunna möta behovet av systematiska översikter inom skolväsendet samt att institutet ska utveckla och ansvara för en webbplats för att underlätta spridningen av praktiknära skolforskning.

Betänkandet finns att ladda ner från regeringens webbplats.