Aktuellt | Forskningsbidrag till åtta projekt | Skolforskningsinstitutet

Forskningsbidrag till åtta projekt

1 Nov 2022

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja åtta projekt bidrag för praktiknära skolforskning. Projekten får dela på sammantaget nästan 35 miljoner kronor över en treårsperiod. Projekten kommer att genomföras inom förskolan, grundskolan, specialskolan och gymnasieskolan och kommer bland annat att studera moderna språk, matematik, läsförmåga, teckenspråk och yrkesundervisning.

Finansierade forskningsprojekt 2022