Aktuellt | Förstärkt budget för praktiknära skolforskning | Skolforskningsinstitutet

Förstärkt budget för praktiknära skolforskning

21 Sept 2020

För att öka den vetenskapliga grunden i undervisningen anser regeringen att Skolforskningsinstitutets anslag för bidrag för praktiknära skolforskning bör ökas. Regeringen beräknar att anslaget behöver ökas med 13,5 miljoner kronor 2022 och med 17,5 miljoner kronor per år från och med 2023.

– Ökningen innebär att anslaget för vår utlysning stegvis i det närmaste dubbleras de kommande åren. Det är förstås ett mycket välkommet tillskott och det kommer sannolikt att öka intresset för vår utlysning och för den praktiknära forskningen än mer, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Läs om vår forskningsfinansiering