Aktuellt | Givande fokusgruppsmöte med förskol- och grundskollärare | Skolforskningsinstitutet

Givande fokusgruppsmöte med förskol- och grundskollärare

21 April 2015

Som ett led i att kartlägga behovet av praktiknära forskning genomförde Skolforskningsinstitutet under måndagen det första av två fokusgruppsmöten med förskollärare, -chefer och grundskollärare.

Johan Wallin, Skolforskningsinstitutet Skolforskningsinstitutet inledde dagen med en presentation av myndigheten och uppdraget. Deltagarna, som bestod av representanter från förskola och grundskola årskurs 1-9, fick även information om vad en systematisk kunskapsöversikt är och hur den genomförs.

Huvudsyftet med dagen var att identifiera områden där det finns behov av systematiska kunskapsöversikter bland annat genom att fånga de problem och utmaningar som förskollärare och lärare upplever i sitt arbete.

Deltagarna, indelade i fem fokusgrupper, förde livliga och mycket intressanta diskussioner med representanter från Skolforskningsinstitutet. Teman som berördes var bland annat nyanlända, kollegialt lärande, utveckling för alla, likvärdig skola, nivågruppering, läxor, tid/planering, inkludering, särskilt stöd, dokumentation, modersmål och lärande pojkar/flickor.

Gruppdiskussion ny webbNästa steg för Skolforskningsinstitutet är att sammanställa alla diskussioner och därefter konkretisera lärarnas behov och utmaningar i specifika forskningsfrågor. Beslut om vilka systematiska kunskapsöversikter som ska genomföras ska sedan fattas av myndighetens Skolforskningsnämnd. Vi räknar med att det ska kunna ske efter sommaren.

På torsdag kommer Skolforskningsinstitutet att genomföra det andra fokusgruppsmötet. Då med lärare och rektorer vid gymnasieskolor och yrkesutbildningar.

Karolina Fredriksson, Skolforskningsinstitutet