Aktuellt | Inriktning för 2017 års utlysning | Skolforskningsinstitutet

Inriktning för 2017 års utlysning

8 Mars 2017

Skolforskningsnämnden har beslutat om följande inriktning för årets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning:

Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil

Praktiknära skolforskning kan röra många olika områden inom förskolans och skolans verksamhet. Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforsk­ningsinstitutet finansierar är dock att den ska utgå från de utmaningar och frågeställningar som förskolans och skolans verksamma möter i anslutning till undervisningen. Inriktningen avser alltså i första hand att bidra med kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras, i syfte att främja barns och elevers utveckling och lärande.

Skolforskningsinstitutet ställer samma krav på hög vetenskaplig kvalitet som andra forskningsråd. Utöver det  ställer vi krav på att projektens frågeställningar ska vara relevanta för de som är verksamma i förskolan och skolan. Vi välkomnar också förskollärare, lärare eller annan verksam personal inom skolväsendet som medsökande i projekten.

Vetenskapsrådets utlysning av forskningsbidrag inom utbildningsvetenskap är bredare än Skolforskningsinstitutets och avser grundläggande forskning av hög kvalitet inom lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning.

Årets utlysning sker via Prisma

Årets utlysning öppna i slutet av mars/början på april och kommer att ske via Prisma. Vi uppmanar alla som tänker söka att redan nu registrera sina profiler i Prisma om detta inte redan gjorts.

Läs mer om 2017 års utlysning