Aktuellt | Vetenskapligt förhållningssätt vid utvecklingsarbete i skolan | Skolforskningsinstitutet

Vetenskapligt förhållningssätt vid utvecklingsarbete i skolan

19 Sept 2017

Lena Adamson föreläser om utvecklingsarbete i skolan med ett vetenskapligt förhållningssätt på kompetensutvecklingsdagar för 400 gymnasie- och vuxenutbildningslärare inom Kunskapsförbundet Väst.

Kunskapsförbundet Väst