Aktuellt | Mer praktiknära forskning inom utbildningsvetenskapen | Skolforskningsinstitutet

Mer praktiknära forskning inom utbildningsvetenskapen

30 Okt 2019

Skolforskningsinstitutets inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen: Mer praktiknära forskning inom utbildningsvetenskapen – en förutsättning för framgångsrik skolpolitik.

Läs inspelet