Aktuellt | Nätverket för utbildningsmyndigheter | Skolforskningsinstitutet

Nätverket för utbildningsmyndigheter

6 Nov 2017

Nätverksmöte för myndighetschefer och representanter för utbildningsmyndigheterna Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Centrala studiestödsnämnden, UKÄ samt Universitets- och högskolerådet. Från Skolforskningsinstitutet deltar myndighetschef Lena Adamson.