Nordiska Skolledarkongressen

14 Mars 2018

Skolforskningsinstitutet deltar med en monter på Nordiska Skolledarkongressen på Svenska Mässan i Göteborg.

Nordiska Skolledarkongressen