Aktuellt | Nu startar ännu en systematisk översikt | Skolforskningsinstitutet

Nu startar ännu en systematisk översikt

12 April 2016

Efter beslut av Skolforskningsnämnden startar nu arbetet med ytterligare en systematisk översikt: Undervisning om lässtrategier som ett arbetssätt för att främja elevers läsförståelse.

Undervisning om lässtrategier som ett arbetssätt för att främja elevers läsförståelse

Läsförståelse är en central komponent i elevers läsförmåga. Både verksamma lärare och läsforskare har dock pekat på att det på verksamhetsnivå saknas kunskap om hur läsundervisningen kan struktureras för att utveckla elevers förmåga att t.ex. tolka och analysera texter. Därför fokuserar denna översikt på hur lärare kan arbeta med undervisning om lässtrategier som ett specifikt arbetssätt för att främja elevers läsförståelse.

Vad är en systematisk översikt?