Aktuellt | Nyanlända i utbildning | Skolforskningsinstitutet

Nyanlända i utbildning

19 Aug 2022

I rapporten sammanfattar och kommenterar vi en forskningsöversikt som har studerat vilka faktorer som bidrar till ensamkommande flyktingbarns möjligheter att lyckas i skolan.

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar: Nyanlända i utbildning

Nyanlända i utbildning