Aktuellt | Nyhetsbrev nr 15 | Skolforskningsinstitutet

Nyhetsbrev nr 15

12 Juni 2018

I vårt sista nyhetsbrev före sommaren skriver vi om 2017 års Skolmyndighetsutredning och förslagen som gäller institutet, utlysning av forskningsbidrag och arbetet med ansökningarna, konferens om praktiknära skolforskning och annat matnyttigt.

Nyhetsbrev nr 15