Aktuellt | Nytt nyhetsbrev | Skolforskningsinstitutet

Nytt nyhetsbrev

29 Aug 2018

Träffa vår nya direktör Camilo von Greiff. Läs också om bland annat Feedback i skrivundervisningen som presenteras på Forskartorget på Bokmässan och årets utlysning.

Nyhetsbrev nr 16

Nyhetsbrev nr 16 aug 2018