Aktuellt | Om forskning och forskningsanvändning | Skolforskningsinstitutet

Om forskning och forskningsanvändning

23 Februari 2021

Hur ska man veta vad forskningen säger? Om vetenskaplig kunskap och hur man kan förhålla sig till vetenskapliga resultat.

Skolforskningsinstitutet har tagit fram denna rapport i syfte att stödja skolans och förskolans verksamma i arbetet med att vidareutveckla sin förståelse av vad forskning är. Vår förhoppning är att rapporten ska vara ett stöd för förskolans och skolans verksamma i deras arbete för att åstadkomma en undervisning på vetenskaplig grund.

Hur ska man veta vad forskningen säger?