Aktuellt | Om läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande | Skolforskningsinstitutet

Om läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

10 Okt 2022

På Kunskapsveckan, på Umeå universitet, på onsdag 2 november kl. 12.30 lanserar vi en ny systematisk forskningssammanställning: Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande – lärares arbetssätt inför, under och efter läxan.

Forskarna Pontus Wallin och Max Strandberg presenterar forskningssammanställningen som bland annat visar att val av läxa, syftet med läxan, anpassningar, vikten av samarbete med vårdnadshavare och en god uppfattning om elevers olika resurser i hemmet är några av de aspekter som kan påverka likvärdiga förutsättningar för lärande.

Anmäl dig till lanseringen (programspår 46) på Kunskapsveckan senast 24 oktober, läs mer om programmet: https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/kunskapsveckan/

Läs mer om forskningssammanställningen om läxor och likvärdighet: https://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/systematiska-forskningssammanstallningar/att-utforma-laxor-som-bidrar-till-likvardiga-forutsattningar-for-elevers-larande/