Aktuellt | Samråd med nationella minoriteter | Skolforskningsinstitutet

Samråd med nationella minoriteter

15 Februari 2019

15-16 februari genomförs det första samrådsmötet med nationella minoriteters organisationer och skolmyndigheterna, däribland Skolforskningsinstitutet. Länsstyrelsen i Stockholm är uppföljnings- och samordningsmyndighet för minoritetspolitiken.

Skolforskningsinstitutet ser samrådet med de nationella minoriteternas organisationerna som en möjlighet att föra institutets uppdrag känt och att svara på frågor om detta uppdrag. Framför allt ser vi det som ett led i vår behovsinventering: finns det behov av forskningsbaserad kunskap om metoder och arbetssätt i undervisningen som utgår specifikt från den nationella minoritetsgrupp som organisationen företräder?

Länsstyrelsen i Stockholm