Aktuellt | Skolforskningsinstitutet – ny partner till Skola hemma | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet – ny partner till Skola hemma

3 April 2020

Skola hemma är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av coronapandemin. Webbplatsen upprätthålls av RISE i samverkan med följande partners: Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Skolforskningsinstitutets verksamhet präglas i huvudsak av metodtunga projekt med ganska lång löptid, som bidrar till skolutveckling på lite längre sikt. Men skolorna och huvudmännen befinner sig i en mycket svår situation och det finns ett stort behov av  snabbfotade forskningsbaserade produkter med inriktning mot distansundervisning som kan göra skillnad här och nu, säger Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutets direktör.

– Jag är därför mycket glad över att Skolforskningsinstitutet nu är partner till det lovvärda initiativet skolahemma.se och stödjer det arbetet med viktiga rådgivningsinsatser, säger Camilo von Greiff.

Skola hemma