Aktuellt | Skolforskningsnämnden möts | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsnämnden möts

22 Januari 2021

Deltagare i möte med Skolforskningsnämnden

Skolforskningsnämndens första möte för året, denna gång med flera nya ledamöter. Nämnden fattar bland annat beslut om vilka systematiska översikter som ska genomföras.

Skolforskningsportalen kan du läsa om hur arbetet med att ta fram en systematisk översikt går till.