Aktuellt | Skolforskningsnämndens första sammanträde | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsnämndens första sammanträde

24 Nov 2015

Skolforskningsnämnden hade sitt första sammanträde på Skolforskningsinstitutet tisdagen den 24 november.

SkolforskningsnämndenNämnden beslutade om vilka systematiska översikter som institutet ska genomföra. Vi kommer inom kort presentera vilka dessa är på vår webbplats.

Skolforskningsnämndens sammansättning