Aktuellt | Symposium: Praktiknära skolforskning – erfarenheter, dilemman och framtidsspaningar | Skolforskningsinstitutet

Symposium: Praktiknära skolforskning – erfarenheter, dilemman och framtidsspaningar

7 Nov 2022

Praktiknära skolforskning är ett fält som har vuxit och utvecklats under de senaste åren. Möjligheter och dilemman som den praktiknära skolforskningen står inför har blivit allt mer synliga.

Skolforskningsinstitutet arrangerar 17 november ett symposium, för deltagare i forskningsprojekt som finansierats av institutet under åren 2016–2019, med syfte att diskutera hur erfarenheter från praktiknära forskning kan påverka hur forskningen kommer att se ut i framtiden. De inledande föreläsningarna sänds på vår Facebooksida. Symposiet leds av moderator Karin Stolpe.

Kl. 9.30 Inledning Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutets direktör
Kl. 9.40 Trender i de projekt som Skolforskningsinstitutets finansierar: forskningsansatser i förändring? Karin Stolpe, forskningssekreterare vid Skolforskningsinstitutet
Kl. 10.10 Praktiknära forskning i förskola och skola: varför, vad och hur? Ulrika Bergmark, professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet

Välkommen att följa förmiddagens livesända föreläsningar här!

Läs om vår forskningsfinansiering och forskningsprofil.