Aktuellt | Systematisk översikt om förskolan | Skolforskningsinstitutet

Systematisk översikt om förskolan

8 Februari 2019

På lördag 9 februari kl. 15 presenterar Karolina Fredriksson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet, en ny systematisk översikt: Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan. Lanseringen sker på researchED, den internationella skolkonferensen som hålls i Haninge.

Vid lanseringstillfället publiceras översikten på vår webbplats i olika versioner: fullständig rapport, sammanfattning och informationsblad. Där finns även den fullständiga rapportens bilagor.